cho người nước ngoài kỹ năng cụ thể
Môi trường được đề xuất

PC (Windows/Mac) Trình duyệt được đề xuất

・muộn nhất Microsoft Edge, Google Chrome

Hệ điều hành được đề xuất trên điện thoại thông minh

・Android 5 trở lên

・iOS 12 trở lên

Trình duyệt được đề xuất cho điện thoại thông minh

・Android: Google Chrome (Phiên bản mới nhất)

・iOS: Safari (Phiên bản mới nhất), Google Chrome (Phiên bản mới nhất)