สำหรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะ
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ

PC (Windows/Mac) เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

・ล่าสุด Microsoft Edge, Google Chrome

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับสมาร์ทโฟน

・Android 5 ขึ้นไป

・iOS 12 ขึ้นไป

เบราว์เซอร์ที่แนะนำสำหรับสมาร์ทโฟน

・Android: Google Chrome (ฉบับล่าสุด)

・iOS: Safari (ฉบับล่าสุด), Google Chrome (ฉบับล่าสุด)