विशिष्ट कौशल विदेशीहरु को लागी
सिफारिस गरिएको वातावरण

PC (Windows/Mac) सिफारिस गरिएको ब्राउजर

・पछिल्लो Microsoft Edge, Google Chrome

स्मार्टफोन का लागि सिफारिस गरिएको ओएस

・Android 5 र माथिको

・iOS 12 र माथिको

स्मार्टफोन हरुको लागि सिफारिस गरिएको ब्राउजर

・Android: Google Chrome (सबैभन्दा नयाँ संस्करण)

・iOS: Safari (सबैभन्दा नयाँ संस्करण), Google Chrome (सबैभन्दा नयाँ संस्करण)