တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနိုင်ငံခြားသားများသည်
အကြံပြုပတ်ဝန်းကျင်

PC (Windows/Mac) အကြံပြု browser

・နောက်ဆုံးပေါ် Microsoft Edge, Google Chrome

စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကြံပြုထားသော OS

・Android 5 နှင့်အထက်

・iOS 12 နှင့်အထက်

စမတ်ဖုန်းများအတွက်အကြံပြု browser

・Android: Google Chrome (နောက်ဆုံးထုတ်)

・iOS: Safari (နောက်ဆုံးထုတ်), Google Chrome (နောက်ဆုံးထုတ်)